top of page

Znáte tyto online marketingové zkratky?

Pohybujete se v online prostředí a potřebujete znát přesný význam online marketingových zkratek? Podívejte se na tyto online zkratky, které se v odvětví online marketingu používají.AD WORDS


Co to je SEO?


SEO neboli Search Engine Optimization, je zkratka pro optimalizaci webu pro vyhledávače, která je navržená tak, aby zlepšila výkon vašich stránek ve vyhledávačích jako jsou např. Google nebo Seznam.


On-page SEO se týká optimalizace obsahu a prvků na vašem webu, včetně:

  • Přidání cílových klíčových slov do titulků stránek, nadpisů a obsahové části.

  • Optimalizace meta popisů, URL adres a alternativních textů obrázků.

  • Zajištění rychlého načítání stránek a dobré uživatelské zkušenosti.

Off-page SEO se týká aktivit mimo váš web, které mohou ovlivnit jeho pozici ve výsledcích vyhledávání, včetně:

  • Budování kvalitních zpětných odkazů z důvěryhodných a relevantních webů.

  • Získávání sdílení na sociálních médiích a jiných online referencích.

  • Správa online reputace a recenzí.

Obě tyto oblasti jsou klíčové pro úspěšnou SEO strategii.

 

Co to je PPC?


PPC je zkratka pro “Pay Per Click”, což je forma internetové reklamy, kde jsou náklady vypočítány na základě počtu kliknutí na danou reklamu. Google AdWords je jednou z nejznámějších platforem pro PPC reklamu, která umisťuje reklamy do sponzorované sekce výsledků vyhledávání Google nebo do jeho obsahové sítě.

 

Co to je SEM?


SEM (Search Engine Marketing) je proces, který zahrnuje marketing webových stránek s cílem zlepšit jejich pozici ve výsledcích vyhledávání. SEM zahrnuje jak optimalizaci pro vyhledávače (SEO), tak i reklamu s platbou za proklik (PPC).

 

Co to je CPC?


CPC je zkratka pro “Cost Per Click”, což v překladu znamená “náklady za kliknutí”. Jedná se o model účtování v online reklamě, kde inzerent platí poplatek pokaždé, když uživatel klikne na jeho reklamu. Tento model je často používán v rámci PPC (Pay Per Click) reklamních kampaní.


Rozdíl mezi PPC a CPC je v tom, že PPC je model fungování reklamy a CPC je metrika, která se používá k měření nákladů na jednotlivé kliknutí v rámci PPC kampaně. Obecné výrazy bývají zpravidla dražší, zatímco konkrétnější a méně konkurenční bývají levnější.

 

Co to je ROI?


ROI je zkratka pro “Return on Investment”, což v překladu znamená “návratnost investice”. Jedná se o výkonnostní ukazatel používaný k hodnocení ziskovosti investice nebo k porovnání efektivity různých investic. ROI konkrétně měří množství návratu z konkrétní investice vzhledem k nákladům na investici.


ROI = (výnos – investice1) / investice2 * 100 %


Představme si, že jste investovali 50 000 Kč do marketingové kampaně. Po uplynutí určité doby jste zjistili, že tato kampaň vám přinesla příjmy ve výši 120 000 Kč.


Nyní můžeme vypočítat ROI: Zisk z investice je 120 000 Kč (výnos) mínus 50 000 Kč (investice1), což je 70 000 Kč. Náklady na investici2 jsou 50 000 Kč.


Vložíme tyto hodnoty do vzorce pro ROI:

(70 000 Kč - 50 000 Kč) : 50 000 Kč * 100 %


Návratnost vaší investice (ROI) pro tuto marketingovou kampaň je 40%. To znamená, že jste získali 40% zisk z původní investice 50 000 Kč.

 

Co to je CTR a konverzní poměr?


CTR neboli Click-Through Rate je metrika, která měří procento uživatelů, kteří klikli na konkrétní odkaz nebo reklamu, vzhledem k celkovému počtu zobrazení tohoto odkazu nebo reklamy.


Vypočítá se jako: Počet kliknutí na odkaz nebo reklamu : počtem zobrazení


Konverzní poměr je procento uživatelů, kteří provedli určitou akci (například nákup produktu, registraci na webu, stažení dokumentu atd.) vzhledem k celkovému počtu návštěvníků.


Konverzní míra se vypočítá jako: Počet konverzí : celkovým počtem návštěvníků


!Obě tyto metriky jsou klíčové pro hodnocení účinnosti online marketingových kampaní!

 

Věříme, že Vám tyto online marketingové zkratky pomohou v jejich orientaci. Pro další online marketingové zkratky sledujte naše nadcházející články nebo nás neváhejte kontaktovat a zeptat se.

Comments


bottom of page